KLIENTEN

At vælge sig selv som udgangspunkt for en udvikling mod en ansvarlig selvforvaltning

Et overordnet syn på mennesket må ligge bag enhver form for psykologisk arbejde, og jeg skal nedenfor redegøre for mine overordnede overvejelser.


Jeg ser klienten i dennes aktuelle situation og dernæst i et udviklingsforløb. Vi er således i den aktuelle situation spændt ud mellem en fortid og en fremtid, og det er i dette perspektiv, vi må foretage vore ansvarlige fremtidsrettede valg.


Jeg ser tillige klienten på den ene side som skabt af en mængde forhold, men på den anden side tillige som et menneske, der gennem en bevidstgørelse kan gribe ændrende ind i disse forhold gennem personlige ansvarlige valg.

Man kan sige, at udviklingen således går fra en omgivelsesbetinget dannelse til en selvdannelse – og klienten bliver forhåbentlig efterhånden herre i eget hus.

Jeg tager derfor i den individuelle behandling i første omgang udgangspunkt i den enkelte klient og dernæst i det net af relationer, som er klientens netværk og i videre perspektiv den kulturmæssige sammenhæng.

Comments are closed.