TERAPIEN

Valg af terapiform
Ved første konsultation afklares klientens problem(er), og herefter vælger jeg den terapiform, som jeg finder bedst matcher det aktuelle problem.
 Der er således mange psykologiske værktøjer i min værktøjskasse. De vanskeligheder, jeg har mødt gennem mine 30 år som praktiserende psykolog, har spændt vidt fra lettere aktuelt forårsagede problemer til svære og dybe problemer – ofte med rødder langt tilbage i tiden.

Den nødvendige selvindsigt
Overordnet kan jeg dog sige, at terapien er baseret på en empatisk og samtidig konfronterende terapeutisk samtale, hvor jeg tilstræber at hjælpe personen til større indsigt i sig selv, sine omgivelser og samspillet med disse omgivelser. Et vigtigt element i denne samtale er bl.a. at få personen til at blive bevidst om egne selvvalgte værdier og mål, der er styrende for personens nødvendige skelnen mellem rigtigt og forkert. Jeg søger således bl.a. at hjælpe personen til at se sig selv i et meget velpudset spejl. Det er tillige vigtigt for mig meget tidligt i forløbet at give personen nogle værktøjer til en begyndende bearbejdning af problemerne.

De nødvendige adfærdsændringer
Indsigten er imidlertid ikke det, der flytter noget. Nej, det er først, når personen ændrer adfærd, at ændringerne sker hos personen såvel som i omgivelserne. Det kan måske lyde enkelt, men det at lægge sine handlingsmønstre om i hverdagen kræver et bevidst vedholdende arbejde gennem en lang periode, da de gamle adfærdsvaner ellers meget let slås til igen. Man kan sige, at man udskifter gamle uhensigtsmæssige handlingsmønstre med nye hensigtsmæssige handlingsmønstre. Personens aktive medvirken i processen er således helt afgørende for udfaldet og personlighedens udvikling.

Comments are closed.