PSYKOLOGEN

 Jeg er uddannet psykolog og audiologopæd (tale-hørepædagog) portræt og har gennem en lang årrække haft privat praksis som psykolog og audiologopæd. Som privatpraktiserende psykolog har opgaverne spændt over et meget vidt spektrum, men har haft hovedvægten på individuelle og ikke mindst parforholds- og familieproblemer.

Ved siden af min psykologisk praksis bestred jeg tidligere et lektorat i psykologi, hvori der ud over undervisningen indgik vejledning og rådgivning af studerende. Jeg har endvidere afholdt en lang række kurser og foredrag inden for det psykologiske område. I kortere perioder har jeg tillige virket ved pædagogisk psykologisk rådgivning samt en hospitalsafdeling for børn og er aktuelt bl.a. tilknyttet et større pengeinstitut primært som krisepsykolog.
Har mangeårige personlige erfaringer med at få livet til at fungere i familien og har i dag såvel børn som børnebørn.

Ved siden af mit virke som psykolog har jeg siden 60’erne været udøvende kunstmaler og har gennem årene deltaget i en lang række udstillinger. www.lennart-vinge.dk

Comments are closed.