PRISER

Nedenstående priser er alle timetakster bortset fra foredragsprisen, der er en samlet pris for foredrag med efterfølgende drøftelse.

Konsultation                                                 1000 kr
Rapportudfærdigelse                                      400 kr
Mødedeltagelse                                             600 kr
Rådgivning                                                   1000 kr
Transporttillæg                                             250 kr
Krisehjælp                                                  1000 kr
Foredrag                                                     3000 kr 

Betaling sker kontant efter hver konsultation eller senest 14 dage efter konsultationen ved indbetaling på konto:

Reg.Nr.: 9206
Kontonr.: 3299110850

Vær venligst opmærksom på, at det ikke er muligt at anvende betalingskort i klinikken.

Comments are closed.